Gravyr

Sveriges Gravörmästareförening (SGMF) har en lång anrik historia av gravyr. Gravyr handlar om konsten att rista in teckning eller text i ett hårt material. Det vanligaste materialet som graveras är olika metalämnen, gravyr kan även ske i glas, plast eller trä. Inristning i trä kallas oftast för träfräsning och en person som märker i trä kallas inte gravör utan snidare. Gravering görs allt mer av maskiner från en digitalritning, dock går den maskinella graveringen inte att jämföra med handgraveringen från en professionell gravör. Ett annat ämne som är optimal för inredningsprodukter och skyltar är mässing. Mässing består av 65% koppar och 35% zink, materialet kan bearbetas genom att fräsas, svarvas och graveras.

SGMF blev en ideellförening 1971 och detta är en sida för att samla informationen om föreningen och yrket som gravör. Gravör är ett yrke som historiskt sett har varit en yrkeskår, dock har yrkeskåren under 1900-talet nästan helt försvunnit. Yrket har ersätts av maskiner som i allt större utsträckning sköts av lokala tryckeriföretag. Gravyr har allt mer kommit att betraktas som bara ett sätt att trycka på föremål så som offset-tryck och digitaltryck. Gravyr är dock mycket mer än ett sätt att märka ytor eller föremål. Gravyrstickel är gravyrens svar på målarens pensel, med denna stickel kan en professionell gravör förvandla en blank metallyta till ett konstverk.